Oferim cursuri de formare profesională de calitate cu ajutorul cărora te poți califica în meserii moderne, competitive și mai ales, profitabile.

 Cursul va începe pe data de: 28 Sept. 2020

La Aprendis am conceput un curs complet pentru ocupația de Inspector referent resurse umane care cuprinde: cadrul legislativ actualizat, instruire practică, spețe legislative, salarizarea angajaților și programul REVISAL.

750 lei

 Cursul va începe pe data de:  05 Oct. 2020

Cursul de contabil oferă participanților o abordare practică 100% în programul WinMentor cu privire la: întocmirea și completarea documentelor primare, întocmirea balanței de verificare și a declarațiilor lunare/trimestriale/semestriale/anuale, precum și alte operațiuni contabile importante.

700 lei

 Cursul va începe pe data de: 10 Oct. 2020

Cursul de Formator este dedicat atât începătorilor precum și persoanelor care au deja o experiență didactică și doresc să- și imbunatățească cunoștințele în acest domeniu.

750 lei

 Cursul va începe pe data de:  26 Sept. 2020

Cursul Inspector SSM este ideal pentru persoanele care doresc să se formeze sau să specializeze în acest domeniu și oferă toate cunoștințele de bază pe linia securității și sănătății în muncă precum și modalitățile de aplicare corectă a noțiunilor de bază în activitatea de protecție a muncii.

850 lei

 Cursul va începe pe data de: 26 Sept. 2020

Cursul Cadru tehnic PS.I. este avizat de I.G.S.U. și reprezină un program de perfecționare care vă ajută să intelegeti si să aplicați cadrul legal: Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare împotriva incendiilor.

750 lei

 Cursul va începe pe data de: 16 Oct. 2020

Fie că ești la început de drum sau vrei să înveți lucruri noi, la Aprendis am conceput un curs de AutoCAD 2D,cu aplicații practice 100%, în cadrul căruia vei învăța principalele funcții și tehnici pentru crearea, editarea și exportarea desenelor 2D . 

950 lei

 Cursul va începe pe data de: 27 Sept. 2020

Servantul pompier face parte din personalul formaţiilor de intervenţie, salvare şi prim ajutor, din cadrul serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă în cadrul unei instituții sau operator economic.

900 lei

 Cursul va începe pe data de: În curănd

Specialistul pentru prevenire face parte din personalul serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă și are ca principale atribuţii prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă, prin acţiuni de îndrumare și control în sectorul de competenţă în care își desfășoară activitatea.

950 lei

 Cursul va începe pe data de:  În curănd

Șeful serviciului voluntar/privat pentru situații de urgență deține competențe privind organizarea și planificarea activităților pentru situații de urgență, controlul activității subordonaților din cadrul serviciului și instruirea altor categorii de personal din cadrul sectorului de competență.

900 lei

 Cursul va începe pe data de:  În curănd

Inspectorul de protecţie civilă este specialistul încadrat la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor, instituţiilor publice şi al operatorilor economici care asigură permanent: coordonarea planificării şi a realizării activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă

900 lei

 Cursul va începe pe data de: În curând

Cursul de Tehnician pentru sisteme de detectie, supraveghere video și control acces vă asigură cunostințele și pregătirea necesară în desfășurarea activităților de instalare, întreținere și modificare a sistemelor de securitate, respectiv instalarea și întreținerea sistemelor sși instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu.

1.500 lei

 Cursul va începe pe data de: În curând

Cursul de Tehnician pentru sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor este avizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări.

1.500 lei

 Cursul va începe pe data de: 26 Sept. 2020

Cursul de Instructor Preparator formare sau Curs Formator cu studii medii este dedicat atât începătorilor precum și persoanelor care au deja o experiență didactică și doresc să- și imbunatățească cunoștințele în acest domeniu.

750 lei

 Cursul va începe pe data de: În curănd

Ocupația de manager proiect are în vedere toate persoanele care au responsabilitatea de a realiza și implementa proiecte la nivel operațional.

700 lei

Cursul va începe pe data de:

În curănd

La Aprendis am structurat un curs în cadrul căruia se vor prezenta, cu exemple practice, prevederile Regulamentul (U.E) 2016/679, identificarea activităților care implică prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul fiecărui departament, recomandările necesare pentru conformarea activităților cu prevederile legale și alte noțiuni importante privind respectarea regulementului G.D.P.R.

900 lei

 Cursul va începe pe data de: 24 Sept. 2020

Cursul de Radioprotecție în domeniul RDG (radiodiagnostic), specialitatea RTG/RI (roentgendiagnostic, radiologie intervențională) este avizat de Comisia Națională pentru Controlul Activitatilor Nucleare (C.N.C.A.N.) și se desfașoară în conformitate cu Normele C.N.C.A.N. privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică.

800 lei

 Cursul va începe pe data de: 16 Oct. 2020

Cursul de Radioprotecție în domeniul RDG (radiodiagnostic), specialitatea RTG/RI (roentgendiagnostic, radiologie intervențională) pentru Asistenții medicali, este avizat de Comisia Națională pentru Controlul Activitatilor Nucleare (C.N.C.A.N.) și se desfașoară în conformitate cu Normele C.N.C.A.N. privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică.

600 lei

 Cursul începe pe data de: La solicitare

Cursurile de igienă se adresează persoanelor care lucrează în domeniul serviciilor de curățenie, producție, depozitare, transport si comercializare a alimentelor.

100 lei

 Cursul va începe pe data de: 11 Sept. 2020

Cursurile sunt organizate conform Ordinului ANRE nr. 116/2016 cursuri de pregătire teoretică în vederea vizării periodice a adeverinței de electrician autorizat A.N.R.E. și vă oferă tematica actualizată la zi.

350 lei

 Cursul va începe pe data de: 11 Sept. 2020

Cursurile sunt organizate conform Ordinului ANRE nr. 116/2016 cursuri de pregătire teoretică în vederea vizării periodice a adeverinței de electrician autorizat A.N.R.E. și vă oferă tematica actualizată la zi.

350 lei