Cu ajutorul formatorilor noștri și prin intemediul unui stil de predare interactiv, dorim sa oferim oamenilor o gamă largă de cursuri de formare profesională cu ajutorul cărora să se poată califica în meserii eficiente, competitive și mai ales, profitabile.

Curs Inspector Resurse Umane

Cursul va începe pe data de: 29 Jan 2019
Inspectorul de resurse umane, este persoana care participă activ la procesul de recrutare, angajare și gestionare a rapoartelor de muncă din cadrul unei companii.
Curs Inspector Resurse Umane

Curs Contabil

Cursul va începe pe data de: 28 Jan 2019
Contabilul este persoana care îşi desfăşoară activitatea în compartimentul financiar-contabil al oricărei unităţi publice sau private şi acoperă parţial sau în totalitate activităţile acestuia.
Curs Contabil

Curs Formator

Cursul va începe pe data de: 26 Jan 2019
Formatorul este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice / practice şi / sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă.
Curs Formator

Curs Inspector SSM

Cursul va începe pe data de: 26 Jan 2019
Inspectorul în domeniul securității și sănătății în muncă este persoana care în cadrul unei companii se ocupă de organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare.
Curs Inspector SSM

Curs Cadru Tehnic PSI

Cursul va începe pe data de: 26 Jan 2019
Cadrul tehnic P.S.I. este persoana care planifică, organizează, monitorizează și controlează actvitățile de prevenire și stingere a incediilor în cadrul unei instituții sau operator economic.
Curs Cadru Tehnic PSI

Curs Servant pompier

Cursul va începe pe data de: 26 Jan 2019
Servantul pompier face parte din personalul formaţiilor de intervenţie, salvare şi prim ajutor, din cadrul serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă în cadrul unei instituții sau operator economic.
Curs Servant pompier

Curs Specialist pentru prevenire

Cursul va începe pe data de: 26 Jan 2019
Specialistul pentru prevenire face parte din personalul serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă și are ca principale atribuţii prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă, prin acţiuni de îndrumare și control în sectorul de competenţă în care își desfășoară activitatea.
Curs Specialist pentru prevenire

Curs Șef serviciu voluntar

Cursul va începe pe data de: 25 Jan 2019
Șeful serviciului voluntar/privat pentru situații de urgență deține competențe privind organizarea și planificarea activităților pentru situații de urgență, controlul activității subordonaților din cadrul serviciului și instruirea altor categorii de personal din cadrul sectorului de competență.
Curs Șef serviciu voluntar

Curs Inspector protecție civilă


Inspectorul de protecţie civilă este specialistul încadrat la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor, instituţiilor publice şi al operatorilor economici care asigură permanent: coordonarea planificării şi a realizării activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă...
Curs Inspector protecție civilă

Curs Protecția Datelor


La Aprendis am structurat un curs în cadrul căruia se vor prezenta, cu exemple practice, prevederile Regulamentul (U.E) 2016/679, identificarea activităților care implică prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul fiecărui departament, recomandările necesare pentru conformarea activităților cu prevederile legale și alte noțiuni importante privind respectarea regulementului G.D.P.R.
Curs Protecția Datelor

Curs Manager Proiect

Cursul va începe pe data de: 16 Jan 2019
Ocupația de manager proiect are în vedere toate persoanele care au responsabilitatea de a realiza și implementa proiecte la nivel operațional.
Curs Manager Proiect

Curs Formator cu studii medii

Cursul va începe pe data de: 26 Jan 2019
Instructor/Preparator formare sau Formator cu studii medii este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi cu caracter instructiv-educativ în cadrul programelor de formare profesională, desfășurate în instituții specializate sau la locul de muncă.
Curs Formator cu studii medii

Curs Word/Excel/Power Point


Utilizarea calculatorului este una dintre condiţiile esenţiale/de bază în vederea obţinerii unui loc de muncă. Dobândirea unor competențe IT de bază deschide o gamă largă de oportunități de angajare în orice domeniu de activitate.
Curs Word/Excel/Power Point

Curs Photoshop

Cursul va începe pe data de: 20 Nov 2018
Dacă ești pasionat de domeniul design- ului vizual, acest curs este un punct de start ideal pentru tine.La Aprendis am conceput un curs în cadrul căruia vei invăța atât latura tehnică a programului Adobe Photoshop cât și principiile fundamentale de design grafic, retușare imagini și manipulare fotografii.
Curs Photoshop

Curs Radioprotecție Medici

Cursul va începe pe data de: 22 Feb 2019
Cursul de Radioprotecție în domeniul RDG (radiodiagnostic), specialitatea RTG/RI (roentgendiagnostic, radiologie intervențională) este avizat de Comisia Națională pentru Controlul Activitatilor Nucleare (C.N.C.A.N.) și se desfașoară în conformitate cu Normele C.N.C.A.N. privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică.
Curs Radioprotecție Medici

Curs Radioprotecție Asistenți

Cursul va începe pe data de: 15 Feb 2019
Cursul de Radioprotecție în domeniul RDG (radiodiagnostic), specialitatea RTG/RI (roentgendiagnostic, radiologie intervențională) este avizat de Comisia Națională pentru Controlul Activitatilor Nucleare (C.N.C.A.N.) și se desfașoară în conformitate cu Normele C.N.C.A.N. privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică.
Curs Radioprotecție Asistenți


Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 67,
Casa Cărţii – etajul 2
(intrarea pe lângă Oficiul Poștal)

(+4) 0758.877.477
[email protected]
Facebook
Datele companiei

SC EUROASIA SRL
CUI: 23677741; J22/1150/2008
IBAN: RO42BTRL02401202K38828XX