Cu ajutorul formatorilor noștri și prin intemediul unui stil de predare interactiv, dorim sa oferim oamenilor o gamă largă de cursuri de formare profesională cu ajutorul cărora să se poată califica în meserii eficiente, competitive și mai ales, profitabile.

Curs Inspector Resurse Umane

Cursul va începe pe data de: 4 Nov 2019
La Aprendis am conceput un curs complet pentru ocupația de "Inspector referent resurse umane" care cuprinde: cadrul legislativ actualizat, instruire practică, spețe legislative, salarizarea angajaților și programul REVISAL.
Curs Inspector Resurse Umane

Curs Contabil

Cursul va începe pe data de: 4 Nov 2019
Cursul de contabil oferă participanților o abordare practică 100% în programul WinMentor cu privire la: întocmirea și completarea documentelor primare, întocmirea balanței de verificare și a declarațiilor lunare/trimestriale/semestriale/anuale, precum și alte operațiuni contabile importante.
Curs Contabil

Curs Formator

Cursul va începe pe data de: 19 Oct 2019
Cursul de Formator este dedicat atât începătorilor precum și persoanelor care au deja o experiență didactică și doresc să- și imbunatățească cunoștințele în acest domeniu.
Curs Formator

Curs Inspector SSM

Cursul va începe pe data de: 19 Oct 2019
Cursul Inspector SSM este ideal pentru persoanele care doresc să se formeze sau să specializeze în acest domeniu și vă oferă toate cunoștințele de de bază pe linia securității și sănătății în muncă precum și abilitatea de aplicare corectă a a noțiunilor de bază în activitatea de protecție a muncii.
Curs Inspector SSM

Curs Cadru Tehnic PSI

Cursul va începe pe data de: 26 Oct 2019
Cursul Cadru tehnic PS.I. este avizat de I.G.S.U. și reprezină un program de perfecționare care vă ajută să intelegeti si să aplicați cadrul legal: Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare împotriva incendiilor.
Curs Cadru Tehnic PSI

Curs Servant pompier

Cursul va începe pe data de: 25 May 2019
Servantul pompier face parte din personalul formaţiilor de intervenţie, salvare şi prim ajutor, din cadrul serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă în cadrul unei instituții sau operator economic.
Curs Servant pompier

Curs Specialist pentru prevenire

Cursul va începe pe data de: 23 Mar 2019
Specialistul pentru prevenire face parte din personalul serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă și are ca principale atribuţii prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă, prin acţiuni de îndrumare și control în sectorul de competenţă în care își desfășoară activitatea.
Curs Specialist pentru prevenire

Curs Șef serviciu voluntar

Cursul va începe pe data de: 17 May 2019
Șeful serviciului voluntar/privat pentru situații de urgență deține competențe privind organizarea și planificarea activităților pentru situații de urgență, controlul activității subordonaților din cadrul serviciului și instruirea altor categorii de personal din cadrul sectorului de competență.
Curs Șef serviciu voluntar

Curs Inspector protecție civilă

Cursul va începe pe data de: 4 Aug 2019
Inspectorul de protecţie civilă este specialistul încadrat la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor, instituţiilor publice şi al operatorilor economici care asigură permanent: coordonarea planificării şi a realizării activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă...
Curs Inspector protecție civilă

Curs Protecția Datelor cu Caracter Personal

Cursul va începe pe data de: 13 Sep 2019
La Aprendis am structurat un curs în cadrul căruia se vor prezenta, cu exemple practice, prevederile Regulamentul (U.E) 2016/679, identificarea activităților care implică prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul fiecărui departament, recomandările necesare pentru conformarea activităților cu prevederile legale și alte noțiuni importante privind respectarea regulementului G.D.P.R.
Curs Protecția Datelor cu Caracter Personal

Curs Manager Proiect

Cursul va începe pe data de: 16 Jan 2019
Ocupația de manager proiect are în vedere toate persoanele care au responsabilitatea de a realiza și implementa proiecte la nivel operațional.
Curs Manager Proiect

Curs Radioprotecție Medici pregătire inițială

Cursul va începe pe data de: 12 Dec 2019
Cursul de Radioprotecție în domeniul RDG (radiodiagnostic), specialitatea RTG/RI (roentgendiagnostic, radiologie intervențională) este avizat de Comisia Națională pentru Controlul Activitatilor Nucleare (C.N.C.A.N.) și se desfașoară în conformitate cu Normele C.N.C.A.N. privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică.
Curs Radioprotecție Medici pregătire inițială

Curs Formator cu studii medii

Cursul va începe pe data de: 19 Oct 2019
Cursul de Instructor Preparator formare sau Curs Formator cu studii medii este dedicat atât începătorilor precum și persoanelor care au deja o experiență didactică și doresc să- și imbunatățească cunoștințele în acest domeniu.
Curs Formator cu studii medii

Curs Radioprotecție Asistenți medicali pregatire inițială

Cursul va începe pe data de: 22 Nov 2019
Cursul de Radioprotecție în domeniul RDG (radiodiagnostic), specialitatea RTG/RI (roentgendiagnostic, radiologie intervențională) pentru Asistenții medicali, este avizat de Comisia Națională pentru Controlul Activitatilor Nucleare (C.N.C.A.N.) și se desfașoară în conformitate cu Normele C.N.C.A.N. privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică.
Curs Radioprotecție Asistenți medicali pregatire inițială


Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 67,
Casa Cărţii – etajul 2
(intrarea pe lângă Oficiul Poștal)

(+4) 0758.877.477
[email protected]
Facebook
Datele companiei

SC EUROASIA SRL
CUI: 23677741; J22/1150/2008
IBAN: RO42BTRL02401202K38828XX