Orice carieră
are un început

Curs Inspector Resurse Umane

Cursul va începe pe data de: 25 Martie 2024

La Aprendis am conceput un curs complet pentru ocupația de Inspector referent resurse umane care cuprinde: cadrul legislativ actualizat, instruire practică, spețe legislative, salarizarea angajaților și programul REVISAL.

1.197 lei

Curs Inspector Resurse Umane

Cursul va începe pe data de: 01 Aprilie 2024

Cursul de contabil oferă participanților o abordare practică 100% în programul WinMentor cu privire la: întocmirea și completarea documentelor primare, întocmirea balanței de verificare și a declarațiilor lunare/trimestriale/semestriale, precum și alte operațiuni contabile importante.

1.197 lei

Curs Formator

Cursul va începe pe data de: 23 Martie 2024

Cursul de Formator se adresează persoanelor care vor să învețe tehnici de predare și organizare a sesiunilor de formare, oferind o perspectivă cuprinzătoare asupra metodelor și strategiilor didactice, adaptate grupurilor de cursanți.

1.197 lei

Curs Instructor preparator formare

Cursul va începe pe data de: 30 Martie 2024

Cursul de Instructor Preparator formare sau Curs Formator cu studii medii este dedicat atât începătorilor precum și persoanelor care au deja o experiență didactică și doresc să- și imbunatățească cunoștințele în acest domeniu.

1.197 lei

Curs Educator specializat

Cursul va începe pe data de: 20 Aprilie 2024

Cursul de Educator se adresează persoanelor care doresc să dobândească competențele și cunoștințele esențiale pentru a lucra cu copiii în grădinițe, școli, centre pentru copii și after-school.

1.197 lei

Curs Manager proiect

Cursul va începe pe data de: 30 Martie 2024

Ocupația de manager proiect are în vedere toate persoanele care au responsabilitatea de a realiza și implementa proiecte la nivel operațional.

1.197 lei

Curs Expert accesare fonduri europene

Cursul va începe pe data de: 30 Martie 2024

Cursul de Expert accesare fonduri europene se adresează atât persoanelor care vor să învețe lucrui noi cât și celor care doresc să se specializeze în domeniul accesării proiectelor europene.

1.197 lei

Curs Expert achiziții publice

Cursul va începe pe data de: 23 Martie 2024

Cursul de Expert achiziții publice se adresează persoanelor care vor să învețe cunoștințele teoretice și practice necesare pentru a utiliza cât mai eficient platformele SEAP și SICAP.

1.197 lei

Curs Expert legislația muncii

Cursul va începe pe data de: 27 Martie 2024

În cadrul acestui curs vei învăța toate aspectele ce țin de legislția muncii începând de la redactarea unui contract individual sau colectiv de muncă până la concilierea conflictelor de muncă și reprezentarea anagajaților în relația cu autoritățile din domeniul muncii și securității sociale.

1.197 lei

Curs Competențe digitale

Cursul va începe pe data de: 30 Martie 2024

Cursul de Competențe digitale te va ajuta să înveți utilizarea principalelor instrumente și tehnologii necesare digitalizării afacerii tale sau a companiei în care lucrezi.

Curs Microsoft Excel

Cursul va începe pe data de: 30 Martie 2024

Cursul de Microsoft Excel online este conceput pentru cei care vor să-și îmbunătățească cunoștințele teoretice și modalitățile de lucru cu principalele aplicații din suita Microsoft Office: Word, Excel și PowerPoint.

Curs Inspector SSM

Cursul va începe pe data de: 30 Martie 2024

Cursul Inspector SSM este ideal pentru persoanele care doresc să se formeze sau să specializeze în acest domeniu și oferă toate cunoștințele de bază pe linia securității și sănătății în muncă precum și modalitățile de aplicare corectă a noțiunilor de bază în activitatea de protecție a muncii.

1.197 lei

Curs Cadru Tehnic PSI

Cursul va începe pe data de: 23 Martie 2024

Cursul Cadru tehnic PS.I. este avizat de I.G.S.U. și reprezină un program de perfecționare care vă ajută să intelegeti si să aplicați cadrul legal: Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare împotriva incendiilor.

Curs Servant Pompier

Cursul va începe pe data de: 23 Martie 2024

Servantul pompier face parte din personalul formaţiilor de intervenţie, salvare şi prim ajutor, din cadrul serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă în cadrul unei instituții sau operator economic.

Curs Inspector protecție civilă

Cursul va începe pe data de: 25 Martie 2024

Inspectorul de protecţie civilă este specialistul încadrat la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor, instituţiilor publice şi al operatorilor economici care asigură permanent: coordonarea planificării şi a realizării activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă.

Curs Specialist pentru prevenire

Cursul va începe în curând

Specialistul pentru prevenire face parte din personalul serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă și are ca principale atribuţii prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă, prin acţiuni de îndrumare și control în sectorul de competenţă în care își desfășoară activitatea.

Curs Șef serviciu voluntar

Cursul va începe în curând

Șeful serviciului voluntar/privat pentru situații de urgență deține competențe privind organizarea și planificarea activităților pentru situații de urgență, controlul activității subordonaților din cadrul serviciului și instruirea altor categorii de personal din cadrul sectorului de competență.

Curs Arme și muniții

Cursul va începe pe data de: 01 Aprilie 2024

Cursul de Arme și muniții se adresează persoanelor care doresc să dețină sau să poarte și să folosească arme și muniții letale și/sau neletale, precum şi acelora care urmează să fie dotate cu arme pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu.

1.100 lei

Curs Responsabil de mediu

Cursul va începe pe data de: 30 Martie 2024

Cursul Responsabil de mediu se adresează persoanelor care activează în societăți comerciale care dețin sau produc deșeuri și operatorilor economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri.

1.197 lei

Curs Manager de securitate

Cursul va începe pe data de: 30 Martie 2024

Cursul Manager de securitate se adresează angajaților din cadrul companiilor de securitate care își doresc să avanseze către poziția de manager de securitate precum și persoanelor care doresc să se specializeze în gestionarea riscurilor și securității organizaționale.

1.197 lei

Curs GDPR- Protecția datelor cu caracter personal

Cursul va începe pe data de: 30 Martie 2024

În cadrul cursului de GDPR se vor prezenta prevederile Regulamentul (U.E) 2016/679, identificarea activităților care implică prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul fiecărui departament și alte noțiuni importante privind respectarea regulementului G.D.P.R.

1.197 lei

Curs Radioprotecție Medici

Cursul va începe pe data de: 19 Aprilie 2024

Cursul de Radioprotecție în domeniul RDG (radiodiagnostic), specialitatea RTG/RI (roentgendiagnostic, radiologie intervențională) este avizat de Comisia Națională pentru Controlul Activitatilor Nucleare (C.N.C.A.N.) și se desfașoară în conformitate cu Normele C.N.C.A.N. privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică.

Curs Radioprotecție Asistenți medicali

Cursul va începe pe data de: 05 Aprilie 2024

Cursul de Radioprotecție în domeniul RDG (radiodiagnostic), specialitatea RTG/RI (roentgendiagnostic, radiologie intervențională) este avizat de Comisia Națională pentru Controlul Activitatilor Nucleare (C.N.C.A.N.) și se desfașoară în conformitate cu Normele C.N.C.A.N. privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică.

Curs Radioprotecție Asistenți medicali

Cursul începe: la solicitare

În cadrul cursului de prim ajutor vei învăța cele mai eficiente tehnici și practici pentru a ști cum să acționezi rapid și eficient în fața accidentelor comune, cum ar fi rănile, fracturile, reacțiile alergice, înec, sufocare și multe altele.

Cursuri de instruire în domeniul dispozitivelor medicale

Cursul va începe pe data de: 29 Martie 2024

Cursurile de instruire în domeniul dispozitivelor medicale se adresează operatorilor economici precum și firmelor care efectuează activităţi de instalare, montare, punere în funcțiune și mentenanță a dispozitivelor medicale în vederea obținerii avizului de funcționare.

Curs Noțiuni de igienă

Cursul începe: la solicitare

Cursurile de igienă se adresează persoanelor care lucrează în domeniul serviciilor de curățenie, producție, depozitare, transport si comercializare a alimentelor.

Curs Devizier

Cursul va începe pe data de: 30 Martie 2024

În cadrul cursului vei învăța toate aspectele ce țin realizarea documentării privind preţurile pieţei, efectuarea antemăsurătorilor, întocmirea devizelor și monitorizarea stadiului de realizare a lucrărilor de construcții.

1.197 lei

Curs Pregătire teoretică electricieni

Cursul va începe pe data de: 30 Martie 2024

Cursurile de pregătire teoretică a electricienilor sunt adresate persoanelor care au deja calitatea de electrician și doresc să participe la examenul de autorizare sau să- și prelungească autorizația Ordinului ANRE nr. 66/2023.