Contactati-ne: (+4) 0758.877.477 | [email protected]

Specialist pentru prevenire

Mai multe detalii....

  Iași – 25 August 2018

  Pret: 950 lei

   

  Specialistul pentru prevenire face parte din personalul serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă și are ca principale atribuţii prevenirea producerii unor situaţii de urgenţă, prin acţiuni de îndrumare și control în sectorul de competenţă în care își desfășoară activitatea.

  Cursul este avizat de M.A.I. și I.S.U. și reprezină un program de perfecționare care vă ajută să intelegeti si să aplicați cadrul legal cu privire la planificarea , organizarea și realizarea activităților de prevenire a situaţiilor de urgenţă în vederea preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora.

  Conform O.MA.I Nr. 96/2016, acest curs este obligatoriu pentru toate persoanele care îndeplinesc funcția de „Specialist pentru prevenire” în cadrul instituțiilor publice sau societăților comerciale.

  Tematica acestui curs conține noțiuni care vă ajută să dobândiți următoarele competențe:

  • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;
  • Aplicarea normelor de protecție a mediului;
  • Planificarea activității de prevenire a situațiilor de urgență;
  • Pregătirea activităților de prevenire a situațiilor de urgență;
  • Desfășurarea activităților de prevenire a situațiilor de urgență;
  • Asigurarea informării preventive privind situațiile de urgență;
  • Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;

  Locurile sunt limitate și se ocupă în ordinea înscrierilor.

  Iași – 25 August 2018

  Prinde un loc în noua grupă !

   

  Back to Top
  Enter your Infotext or Widgets here...