Contactati-ne: (+4) 0758.877.477 | [email protected]

Servant pompier

Mai multe detalii

  Iași – 26 Ianuarie 2018

  Pret: 830 lei

   

   

          Servantul pompier face parte din personalul formaţiilor de intervenţie, salvare şi prim ajutor, din cadrul serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă în cadrul unei instituții sau operator economic.

  Cursul este avizat de M.A.I. și I.S.U. și reprezină un program de perfecționare care vă ajută să intelegeti si să aplicați cadrul legal: Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare împotriva incendiilor.
  Parcurgerea acestui curs vă oferă cunosțințe legate de acordarea asistenței tehnice de specialitate în situații critice, investigarea contextului producerii incendiilor, acordul în cazul documentațiilor privind prevenirea și stingerea incendiilor, instruirea salariaților în domeniul PSI și elaborarea documentelor specifice activitãții din domeniu.

  În cadrul cursului se vor învăța noțiuni cu privire la :

  • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă ;
  • Aplicarea normelor de protecție a mediului;
  • Efectuarea activităților de prevenire pentru situații de urgență;
  • Desfășurarea activităților premergătoare intervenției în situații de urgență;
  • Executarea intervenției în situații de urgență;
  • Întreținerea mijloacelor tehnice de intervenție din dotare;

  Iași – 26 Ianuarie 2018

  Prinde un loc în noua grupă!

   

  Back to Top
  Enter your Infotext or Widgets here...