Contactati-ne: (+4) 0758.877.477 | office@aprendis.ro

Șef serviciu voluntar

Mai multe detalii....

  04 Noiembrie 2017

  Pret: 950 lei

   

  Șeful serviciului voluntar/privat pentru situații de urgență deține competențe privind organizarea și planificarea activităților pentru situații de urgență, controlul activității subordonaților din cadrul serviciului și instruirea altor categorii de personal din cadrul sectorului de competență.
  Cursul este avizat de M.A.I. și I.S.U. și reprezină un program de perfecționare care vă ajută să intelegeti si să aplicați cadrul legal cu privire la modalitățile de intervenție pe următoarele domenii principale: incendiu, protecție chimică, biologică, radiologică și nucleară, sanitară, cercetare-observare, deblocare-salvare, adăpostire, evacuare, pirotehnic și suport logistic.

  De asemenea vor fi predate și instructiuni privind alertarea forțelor proprii, conducerea deplasării la locul evenimentului, efectuarea recunoașterii la locul intervenției, luarea hotrârii privind rezolvarea situațiilor apărute pe timpul interveniei, precum și organizarea restabilitării capacității de intervenție a serviciului la încheierea misiunii.
  Conform Legii 307/12 iulie 2006, art.12, privind apărarea împotriva incendiilor, toate instituțiile și agenții economici, au obligația să angajeze cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestați potrivit metodologiei elaborate de I.G.S.U.

  Absolvirea acestui curs vă oferă următoarele competențe:

  • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă;
  • Aplicarea normelor de protecţie a mediului Unităţi de competenţă specifice; Instruirea personalului serviciului şi a altor categorii de personal;
  • Planificarea activităţilor preventive şi de control privind respectarea normelor de prevenire în domeniul situaţiilor de urgenţă;
  • Stabilirea tehnicilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
  • Analizarea situaţiei la locul evenimentului;
  • Coordonarea activităţilor în situaţii de urgenţă;
  • Elaborarea documentelor specifice activităţii serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă; Gestionarea patrimoniului serviciului voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă.

  04 Noiembrie 2017

  Prinde un loc în noua grupă

   

  Back to Top
  Enter your Infotext or Widgets here...