Contactati-ne: (+4) 0758.877.477 | [email protected]

Inspector Resurse Umane

Mai multe detalii....

  Iași 01 Octombrie 2018

  Pret: 600 lei

   

  Inspectorul de resurse umane, prin poziția pe care o deține în cadrul departamentului de resurse umane, participă activ la procesul de recrutare, angajare și gestionare a rapoartelor de muncă din cadrul unei firme. Rolul unui Inspector de resurse umane apare ca fiind o necesitate și conform noului cod al muncii este recomandat ca fiecare companie să aibă cel puțin o persoană calificată pe această meserie.

  Scopul nostru este ca după finalizarea acestui curs, absolvenții să poată interpreta corect codul muncii și să poată lucra cu toate documentele aferente departamentului de resurse umane.
  Cursul este structurat conform noilor cerințe privind formarea profesională a adulților care impun o tehnică de învățare experimentală,70% din timp fiind alocat aplicațiilor practice și completării documentelor dosarului de personal. Pe lângă cadrul legislativ modificat la zi conform legii 40/2011, cursul oferă tuturor participanților o bogată cazuistică, combinând astfel cadrul legal cu cazuri concrete din practică, prezentându-se spețe juridice prin interpretarea Codului Muncii, studii de caz și exemple de bună practică. Indiferent de pregatirea anterioară, parcurgerea acestui curs vă oferă cunostințele necesare practicării cu succes a ocupației de Inspector Resurse Umane.

  Tematica acestui curs conține noțiuni care vă conferă următoarele competențe:

  • Planificarea activităţilor;
  • Comunicarea cu angajaţii;
  • Aplicarea prevederilor legale referitoare la S.S.M. și P.S.I.;
  • Întocmirea documentelor de evidenţă a personalului;
  • Gestionarea documentelor de evidenţă a personalului;
  • Organizarea recrutării personalului;
  • Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor;
  • Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat;
  • Administrarea bazei de date de evidenţă a personalului.

  Locurile sunt limitate și se ocupă în ordinea înscrierilor.

  Iași 01 Octombrie 2018

  Prinde un loc în noua grupă!

   

  Back to Top
  Enter your Infotext or Widgets here...