Contactati-ne: (+4) 0758.877.477 | [email protected]

Formator cu studii medii

Mai multe detalii....

  Iași – 03 Noiembrie 2018

  Pret: 550 lei

   

  Instructor/Preparator formare sau Formator cu studii medii este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi cu caracter instructiv-educativ în cadrul programelor de formare profesională, desfășurate în instituții specializate sau la locul de muncă.
  Cursul se adresează persoanelor cu studii medii și vă permite să puteți organiza, în condițiile legii, orice tip de training, în conformitate cu pregătirea dumneavoastră de bază, atât în cadrul instituției sau companiei în care vă desfășurați activitatea cât și sub forma de colaborator extern.

  Tematica acestui curs conține noțiuni care vă ajută să  dobândi următoarele competențe:

  • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi PSI;
  • Aplicarea normelor de protecţie a mediului;
  • Aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului de formare;
  • Proiectarea activităţilor de formare;
  • Asigurarea managementului procesului de instruire;
  • Evaluarea activităţilor de formare;
  • Asigurarea funcţionalităţii utilajelor şi echipamentelor specifice din atelierele/laboratoarele de lucru;
  • Integrarea TIC în formare;
  • Consilierea formabililor;
  • Dezvoltarea instituţională a organizaţiei şi dezvoltarea de parteneriate organizaţie-comunitate.
  • Asigurarea managementul carierei şi al dezvoltării personale

  Iași- 03 Noiembrie 2018

   

  Back to Top
  Enter your Infotext or Widgets here...